Baş ve boyun kanserleri, erkeklerde 5 kat daha fazla görülüyor

Bilgin

Global Mod
Global Mod
Baş ve boyun kanserleri, son derece hayati kıymete sahip kanser çeşitleri olarak biliniyor.

Üstelik yaş ilerledikçe, bu kanserlere yakalanma oranları da artıyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Bahar Kayahan Sirkeci, tüm beden kanserlerinin yaklaşık yüzde 10’unu baş ve boyun kanserlerinin oluşturduğunu söylemiş oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Sirkeci, baş ve boyun kanserlerinin başta gırtlak olmak üzere ağız boşluğu, dudaklar, lisan, burun, geniz, yüz kemikleri ortasındaki sinüsler, yutak, kulak kepçesi ve dış kulak yolu, tiroit bezi, yemek borusunun giriş kısmı ve tükürük bezleri kanserlerini kapsadığını belirtti.

“ERKELERDE, BAYANLARDAN 5 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLMEKTEDİR”

Türkiye’de en sık gırtlak, dudak ve lisan kanserlerinin görüldüğünü kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Sirkeci, “Baş ve boyun kanserleri erkeklerde, bayanlardan yaklaşık 5 kat fazla görülmektedir. İleri yaşlarda bu kanserlerin sıklığı artmaktadır.” diye konuştu.

EN KIYMETLİ niye SİGARA

Dr. Öğr. Üyesi Sirkeci, baş ve boyun kanserlerinde en değerli sebebin sigara kullanması olduğunu tabir ederek, şunları söylemiş oldu:

“aynı vakitte, alkol kullanması ve HPV virüs enfeksiyonları ve ağız hijyeninin bozuk olması değerli etkenler içindedır. Ayrıyeten dudak ve baş boyun cilt kanserleri için güneş ışığı maruziyeti değerli bir risk faktörüdür.“ERKEN TEŞHİS OLMASI HALİNDE TEDAVİ MUVAFFAKİYET ORANLARI YÜKSEK KANSERLERDİR”

Baş boyun kanserlerinin birçoğu erken periyotta belirti vermektedir ve bu da erken tanıyı kolaylaştırmaktadır. Belirtileri içinde baş ve uzunluğunun rastgele bir bölgesinde şişlik (gittikçe büyüyen tarzda), ağız ortasında, lisanda yahut dudakta güzelleşmeyen yaralar, çiğnemede ve yutkunmada kuvvetlik, devam eden ses kısıklığı yahut seste değişiklik, nefes alma yahut konuşma kuvvetliğü sayılabilir. Baş boyun kanserleri erken teşhis olması halinde tedavi muvaffakiyet oranları yüksek kanserlerdir.

“PEK ÇOK BAŞ BOYUN KANSERİNDE ÖNCELİKLİ TEDAVİ CERRAHİDİR”

Teşhiste endoskopik görüntüleme, radyolojik görüntüleme (USG, BT, MRG) ve biyopsi değerli yer meblağ. Baş boyun kanserlerinde standart bir tedavi yoktur ve her hastanın tedavisi farklıdır. Tedavi planlamasında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve öbür sıhhat meseleleri üzere birden çok faktör tesirlidir. Erken evredeki hastalar için tek bir tedavi seçeneği kâfi olabilirken, kimi hastalara kombine tedaviler uygun olabilir. Tedavi; cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi seçeneklerinden oluşmaktadır. Bunların kombinasyonları da yapılabilir. bir epey baş boyun kanserinde öncelikli tedavi cerrahidir.”

KANSER GELİŞME RİSKİ HEM TÜTÜN ESERLERİ HEM ALKOL KULLANANLARDA DAHA YÜKSEK

Baş ve boyun tümörlerinin tedavisinin multidisipliner bir yaklaşımla ele alındığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Sirkeci, “Hastanın muayenesi, tetkik süreci, tedavi planlanması evrelerinde Kulak Burun Boğaz, radyoloji, medikal onkoloji ve rekonstrüksiyon gereken olgularda plastik ve rekonstrüktif cerrahi kısımları ile uyum halinde çalışılarak hastanın azamî yarar görmesi sağlanır. Kanser gelişme riski hem tütün eserleri tıpkı vakitte alkol kullananlarda, bu ikisinden sırf birini kullananlara göre daha yüksektir. Baş-boyun kanserlerinin gelişmesinde öbür bir kıymetli etken ise cinsel yolla bulaşan HPV (Human Papilloma Virus) olup, bu virüs bilhassa orofarinks kanserine yol açmaktadır. Öteki niçinler içinde da ağız hijyeninin bozuk olması, ışınım maruziyeti ve EBV (Ebstein Barr Virus) enfeksiyonları sayılabilir.” dedi.
 
Üst