Buca Metrosu’nun ihale sonucu iptal edildi

ahmetbeyler

New member
İzmir 4’üncü Yönetim Mahkemesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Buca Metrosu ihalesindeki sonucu iptal etti. Mahkeme Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) sonucuyla Gülermak A.Ş’ye verilen metro projesi üretim işini Nurol İnşaat – Yapı Merkezi ortak teşebbüsüne verilmesine karar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Buca Metrosu’nun imal ihalesinin iptal sonucuna ait açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Nurol İnş. ve Tic. A.Ş ve Yapı Merkezi İnş. ve Sanayi A.Ş’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafınca “İzmir yavaşça Raylı Sistemi 5. Etap Üçyol-Buca Ortası (Hattı) İmal İşi (İzmir Metro Projesi III)” ihalesi ile “İhale Kıymetlendirme kararınun Bildirimine” ait 06.12.2021 tarihindeki belediyemiz sürecinin iptali için açılan davada İzmir 4. Yönetim Mahkemesi’nin 202/4 E.- 2022/621 K. Sayılı sonucu ile hukuka karşıt bir biçimde dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Öncelikle bilinmesi gerekir ki davaya husus işin ihale süreci mahkemenin destek gösterdiği yasal mevzuat çerçevesinin haricinde kalmaktadır. (İhaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin incelenmesine, verilmiş olan tekliflerin önemli ölçüde ‘Dengesiz Teklif’ yahut ‘Önden Yüklenmiş Teklif’ ya da ‘Anormal Ölçüde (Aşırı) Düşük Teklif’ olup olmadıklarına yönelik değerlendirmelerin yapılarak ihalenin karara bağlanmasına kadarki ihale sürecine yönelik tüm iş ve süreçler, Türkiye’de yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatlarından olan İmal İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kararları ile Kamu İhale Genel Bildirisi açıklamalarına ve Yüksek Mahkeme Danıştay da dahil olmak üzere bu bahiste verilmiş bulunan Yönetim ve Bölge Yönetim Mahkemeler i kararlarına dayalı olarak yürütülmemiştir).

Davaya husus işin finansmanının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Karadeniz Ticaret Kalkınma Bankası (BSTDB) ile imzalanan kredi muahedeleri ile karşılanmış olunması niçiniyle, iki kademeli ihale süreci Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kurallarına nazaran ve EBRD’nin elektronik ihale portalı ECEPP üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bu sebeple ihale ve ihaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin incelenmesine, verilmiş olan tekliflerin önemli ölçüde ‘Dengesiz Teklif’ yahut ‘Önden Yüklenmiş Teklif’ ya da ‘Anormal Ölçüde/Derecede (Aşırı) Düşük Teklif’ olup olmadıklarına yönelik belirlemeler ve değerlendirmelerin yapılarak ihalenin karara bağlanmasına kadarki ihale sürecine yönelik tüm iş ve süreçler;

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ‘Satın Alma Siyasetleri ve Kuralları’na,

  • EBRD’nin Standart Satın Alma Evrakları (SPDPW)’den olan ve ihale dokümanları içinde yer alan yahut atıfta bulunulan;
  • Birinci ve İkinci Kademe tekliflerin hazırlanmasına, sunulmasına, kıymetlendirilmesine ve ihalenin karara bağlanmasına yönelik tarz, temel ve kuralların yer aldığı ‘Bölüm I: İsteklilere Talimatlar (ITP)’a,
  • Birinci ve İkinci Evre Tekliflerin Kıymetlendirilmesine ait yöntem, temel ve kuralların belirlendiği ‘Bölüm III: Kıymetlendirme Yöntemi’ne,
  • Olağandışı Derecede Düşük Tekliflerin belirlenmesi ve kıymetlendirilmesine ait yordam, temel ve kuralların yer aldığı 01 Ağustos 2019 tarihindeki ‘İş Kontratları İçin Olağandışı Düşük Tekliflerin Kıymetlendirilmesi Kılavuzu (Rehberi)’ ve ekindeki Tahlil Formatına (Ek:1- Ünite fiyatların Ayrıntılı Tahlili için Örnek Form.),
  • Yönetim tarafınca hazırlanıp ihale dokümanları içinde ihaleye telif verecek tüm isteklilere verilen ve ihale konusu İş’in üretimini oluşturan İş Kalemleri ile ölçülerine yer verilen Fiyat Çizelgelerine ve bunlarla hudutlu olmamak üzere tüm ihale dokümanlarına ve EBRD mevzuatına bakılırsa yürütülmüş ve ihale sonuçlandırılmıştır.
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuka, yargı kararlarına sonuna kadar bağlı olmakla birlikte, mahkemece eksik ve yetersiz inceleme sonucunda verilmiş olan kelam konusu karar belediyemiz tarafınca, 15 gün içerisinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir.
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi bilimsel gerçeklerin ışığında ve yasal çerçevede en hakikat sonucu vermiştir. Türel sürecin en kısa vakitte tamamlanıp, tüm İzmir’in beklediği bu hayli değerli hizmetin daha fazla vakit kaybı yaşanmadan hayata geçmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
 
Üst