Çocuklarda ilaç kullanmasına dikkat: Fitalat oranı, kanser riskini artırıyor

Bilgin

Global Mod
Global Mod
Günlük kullandığımız plastik, kozmetik ve kırtasiye gereçleri üzere biroldukca eserde bulunan fitalatlar, materyale yumuşaklık ve esneklik kazandırıyor.

Başka yandan fitalatların sıhhate da tesiri yüksek seviyelerde olabiliyor.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, birkaç hafta evvel ilaçların içerisindeki fitalatlara maruziyetler ile ilgili Thomas Ahern ve arkadaşları tarafınca araştırılan ve Journal of the National Cancer Institute mecmuasında gerçekleşen bir çalışma yayınlandığını belirterek şu ayrıntıları verdi:

“Tüketici mamüllerinin içerisinde yüksek seviyeler tehlike olabileceği düşünüldüğü için fitalat limitleri kimi yönetmelik ve bildiriler ile sonlandırılmaktadır. İlaçlar ortasındaki aktif unsurların salınımının geciktirilmesi ya da uzatılması hedefi ile ilaç sanayisinde de kullanılmaktadır.

“ÇOCUKLUK DEVRİNDE GÖRÜLEN KANSERLERLE ORTASINDA KIYMETLİ BAĞ SAPTANDI”

Bu çalışmada ilaçların içerisinde yer alan ‘Fitalat’ isimli kimyasal bileşiğe maruziyet artışı ile birlikte çocukluk devrinde görülen birtakım kanserler içinde kıymetli ilgi saptandı.“FİTALAT SEVİYELERİ ARTTIKÇA BİR KEMİK TÜMÖRÜ RİSKİNİN ARTTIĞI ORTAYA KOYULDU”

Bu çalışmada 1 milyon 278 ben 685 çocuk içinden, kanser teşhisi konulan 2 bin 27 çocuk incelenmiş. Gebelikte annenin kullandığı ilaçlar ile çocukların doğduktan daha sonraki 19 yaşına kadar kullandığı ilaçlardaki fitalat seviyeleri ile kanser içindeki münasebet tahlil edildiğinde, ilaçlardan alınan fitalat seviyeleri arttıkça bir kemik tümörü olan osteosarkoma ile hodgkin ve non-hodgkin lenfomalar riskinin önemli olarak arttığı ortaya konuldu.

“LENFOMA RİSKİ 2 KAT ARTIYOR”

Çocukluk periyodunda ilaçlar içerisindeki fitalata maruz kalan çocuklarda genel kanser oranı yüzde 20 daha fazla. bir daha misal biçimde osteosarkoma riski 3 kat ve lenfoma riski 2 kat artıyor.”

Fitalatlara günlük yaşantımızda kullandığımız plastik gereçler ve kozmotik eserler üzere birfazlaca eser sebebi ile maruz kalındığını hatırlatan Dr. Coşkun, bilhassa hormonal sistem, troid bezi ve şeker hastalığı ile ilgili olumsuz tesirleri bilindiğini belirterek, “Bazı eserlerde yasal ‘gizli içerik’ öne sürülen nedeni ile fitalat kullanması ve seviyesi hakkında sağlıklı bilgi almak mümkün olmamakta. İlaçların içeriğindeki artan ve kümülatif tesir ile çocukluk periyodu kanserlerini artırdığı bilgisi bu çalışmada epeyce değerli bir sonuç. Bu hususun üzerine gidilmeli ve daha büyük tahlillerin yapılması gerekiyor. Tahminen de bu maruziyetleri azaltarak çocukluk devri kanserlerini azaltmak hatta bir kısmını önlemek mümkün olabilir.” dedi.
 
Üst