Kadıköy Milletlerarası Sürdürülebilir Kentler Doruğu’nda Türkiye’deki belediyelere davet

ahmetbeyler

New member
Kadıköy Belediyesi ve Milletlerarası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) tarafınca organize edilen ‘Kadıköy Memleketler arası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ düzenlendi. Tepe kapsamında yeşil kent yatırım finansmanı, iklim krizi ile çaba, döngüsel hayat ve milletlerarası teşebbüs mevzuları ele alındı.

İMAMOĞLU: ÖNEMLİ RİSK DEVRİNDEYİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem İmamoğlu tepede yaptığı konuşmada, “İklime bağlı olarak önemli risk periyodunda bulunuyoruz. Önlemli davranmazsak sahiden dünyanın geleceği fazlaca büyük dertte. Bilhassa bilim insanları, dünyadaki sıcaklık artışlarını 1,5-2 derece ile sınırlandırmadığımız takdirde fazlaca büyük felaketlerin kapıda beklediğini bizimle paylaşıyor. Bugün yapılan bilimsel araştırmalarda, dünyanın fazlaca riskli kısma dayandığını ve bir alarm düzeyine ulaştığını tabir ediyorlar. Global ısınma 2 dereceyi aştığı takdirde geri dönülmesi mümkün olmayan bir müddetcin başlayacağının da altını çiziyorlar. İstanbul’da yapılan güzel bir atılımın Mannheim’e, Mannheim’de yapılan güzel bir projenin İstanbul’a yarar vereceğini düşünerek global boyuttaki soruna daima bir arada bakabilme maharetini gösterebilme mecburiyetindeyiz” dedi.


SOYER’DEN DÖNGÜSEL KÜLTÜR BİLDİRİSİ

Kadıköy Milletlerarası Sürdürülebilir Kentler Zirve’sinin çağrıcılarından da olan İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer görüşmede, “döngüsel kültür” vurgusu yaparak, “Doğayla ahenk. Birbirimizle ahenk. Geçmişle ahenk. Ve son olarak, değişimle ahenk. Döngüsel kültür bu dört ayak üzerinde yükseliyor. Biz tabiatla aramızdaki adaleti yok etmiş durumdayız. Krizler, savaşlar, felaketler bu yüzden giderek tırmanıyor. Evvel tabiat ile olan adaleti sağlamak zorundayız. Tabiatla ahengi ve tabiatla adaleti yakalamamız lazım. Bunun da en kolay yolu kültür. Kültür yalnızca sanat, edebiyat, şiir değildir. ömrün var olması için gereken şartların oluştuğu tabandır. Bu taban aslında bizim kaldıracımız. Dünyayı tabiatla uyumlu ve iklim kriziyle başa çıkabilir hale getirmek için yapmamız gereken şey kültürü kullanmak” diye konuştu.


ODABAŞI’NDAN YEŞİL KENT FİNANSMANI VURGUSU

Zirve’nin mesken sahibi olan Kadıköy Belediye Lideri Şerdil Dara Odabaşı ise yeşil kent finansmanı ve bürokratik manilere vurgu yaparak, “Krize kriz üzere davranmalıyız. Kentlerin krizleri tek tek ele alma lüksü yok. İklim krizi üzere dönüşü olmayacak bir noktaya gelmedilk evvel tedbirler hayata geçirilmelidir. Bu tarafta atılacak adımlarda sorumluluk mahallî idarelerde değil. Kentlerin kendine mahsus muhtaçlıklarını gözeterek üst politikayı belirleyecek merkezi idarelere de epeyce iş düşüyor. Krizlerle nitekim uğraş edeceksek, lokal idarelerin önündeki yapısal manileri aşmak kural. Hükümetin yakın vakitte imza attığı Paris Mutabakatı’ndan daha sonra yapılan Konya’daki şurada beklentimiz yüksekti. Lakin beklediğimiz sonuçların çıkmaması bizi hayal kırıklığına uğrattı” sözlerini kullandı.


Milletlerarası finans kuruluşlarına da seslenen Odabaşı, kelamlarını şu biçimde sürdürdü:

“Biz Türkiye’deki belediyeler olarak mevzuattan dolayı çıkacak olan her türlü siyasi riski almaya hazırız. Zira bahsimiz geleceğimiz ve bu geleceği kaybedersek ne yazık ki yaşayacak bir gezegenimiz olmayacak. Biz siyasi ve hukuksal Türkiye’deki mevzuattan ötürü risk almaya hazırız. Finans kuruluşları da bu riski almaya hazır mı? İklim krizi üzere geri dönüşü olamayacak bir noktaya gelmedilk evvel tedbirleri acil olarak hayata geçirmeliyiz. Herkes âlâ niyetle bir şey söylemeye çalışıyor. Kararlı mıyız? Siz de geleceği finanse etmek için, yönettiğimiz kentlerin geleceğini kurtarmak için, dünyamızı kurtarmak için bu risklerde bizim yanımızda mısınız? Kararlı mısınız yoksa yapıyormuşuz üzere mi yapmaya devam edeceğiz?”


TEPENİN SONUÇ BİLDİRGESİNDE TÜRKİYE BELEDİYELERİNE DAVET

Memleketler arası Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Doruğu daha sonrası “Krizler çağında sürdürülebilir bir Kentsel Dünya için köprüler kurmak” sloganıyla bir arada “ICLEI Kadıköy Bildirgesi 2022” belirtildi.

Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Lideri Zeydan Karalar, Edirne Belediye Lideri Recep Gürkan, Çankaya Belediye Lideri Alper Taşdelen, İzmit Belediye Lideri Fatma Hürriyet, Burdur Belediye Lideri Ali Orkun Ercengiz, Kartal Belediye Lideri Gökhan Yüksel, Denizli’nin Bozkurt İlçesi Belediye Lideri Birsen Çelik, CHP İstanbul Vilayet Lideri Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Lideri Şerdil Dara Odabaşı ve Memleketler arası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) temsilcileri katıldı. ICLEI Avrupa Bölge Yöneticisi Wolfgang Teubner, ICLEI Dünya Sekretaryası Global Savunuculuk Yöneticisi Yunus Arıkan, Mannheim Belediye Lideri Peter Kurz görüşmede yer alırken, ICLEI Birinci Lider Yardımcısı ve İsveç Malmö Belediye Lideri Katrin Jammeh, ICLEI Lider Yardımcısı ve Finlandiya Turku Belediye Lideri Minna Arve de çevrim içi olarak katıldı.

Yeşil kent yatırım finansmanı, iklim krizi ile uğraşta milletlerarası teşebbüsler, döngüsel ömür hususlarının ele alındığı Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nde global ve ulusal aktörler bir ortaya geldi. Zirve’ye, EBRD Türkiye Lider Vekili Şule Kılıç, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye Temsilciliği Lideri Umberto Del Panta, AFD Türkiye Yöneticisi Tanguy Denieul , Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual ile birlikte UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, muharrir Buket Uzuner, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Boğaziçi Üniversitesi Etraf Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. İrem Daloğlu Çetinkaya, WRI Türkiye Kentsel Hareketlilik Yöneticisi Merve Akı vw UNDP İstanbul Bölge Ofisi Yöneticisi Gerd Trogemann da konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Kadıköy’de Sürdürülebilir Kentler Tepesi’nde bir ortaya gelen belediye liderlerinin onayladıkları 5 unsurluk bildiride şu hususlar yer aldı:

MAHALLÎ İDARELER DEMOKRASİ, TOPLUMSAL ADELET VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KRİTİK EHEMMİYETE SAHİP

Bildirgenin birinci hususunda lokal idarelerin demokrasi, barış, toplumsal adalet, sıhhat, refah ve sürdürülebilirlik için kritik kıymete sahip olduğu vurgulandı. İnsanlığın hayati zorluklarla karşı karşıya olduğu tabir edilen bildirgede, “ İklim acil durumu kırılma noktalarına ulaştı, COVID-19 salgını toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdi. Demokratik kurumlar ve prensiplerin zayıf düştüğü süreçlere şahit oluyoruz. Savaşlar ve askeri çatışmalar Rusya’nın son Ukrayna işgali ile yeni doruklara ulaşmakta. Ne yazık ki, global fazlaca taraflı yönetişim bu hayati zorlukların hiç birine gereğince cevap vermemekte. Global nüfusun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı dikkate alındığında, her seviyede idareler içinde işbirliğini içeren “oldukça katmanlı eylem” vizyonunun bir umut ışığı olarak hizmet edebilmesi için, lokal ve bölgesel idareleri güçlendirmeye, yetkinleştirmeye, ilişkilendirmeye ve sürece dahil etmeye kararlıyız” denildi.

ICLEI, GİRŞİM VE AĞLARI

ICLEI Kadıköy Bildirgesi 2022 bildirgesinde, “Mart 2024’e kadar, ICLEI’ye üye olan Türkiye’deki belediyelerin sayısında büyük bir artış kaydedilmesini umuyoruz. Ayrıyeten belediyeleri ICLEI teşebbüslerine ve ağlarına etkin olarak katılmaya teşvik ediyoruz” denildi. İklim alanında GreenClimateCities, tabiat alanında CitiesWithNature, döngüsel iktisat alanında ICLEI Circulars, besin alanında CityFoodNetwork, sürdürülebilir hareketlilik alanında Ecomobility Alliance, etraf dostu satın alma alanında Procura+, iklim aksiyonlarının finansmanı alanında Transformative Actions Programme, güç alanında 100% Renewables, sürdürülebilir kalkınma amaçları alanında SDGsInCitiesChallenge hatırlatması yapıldı. Ayrıyeten, Türkiye´den dünya kamuoyuna sunulan “Döngüsel Kültür” teriminin da global olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği açıklandı.

HİÇBİR BELEDİYE LİDERİ ZORLUKLARLA TEK BAŞINA YÜZLEŞEMEZ

“hiç bir kent, belediye lideri yahut ülke, global zorluklarla tek başına yüzleşemez” sözlerinin yer aldığı bildirgenin üçüncü hususunda, ICLEI’nin ağları ve iştirakleri aracılığıyla Türkiye’deki belediyelerin Avrupa ve global ölçekteki teşebbüslere daha kolay katılabileceği hatırlatıldı ve şu biçimde devam edildi: “Avrupa ölçeğinde öncelikli teşebbüsler içinde Belediye Liderleri İklim Kontratı, Avrupa Yeşil Kent Muahedesi, Avrupa Döngüsel Kentler Bildirgesi, Avrupa Mahallî Yeşil Mutabakatları yer almaktadır. Birleşmiş Milletler ölçeğindeki öncelikli teşebbüsler ise Paris İklim Anlaşması´nın 2050 prestiji ile sıfır net karbon ve dirençli kentler maksatlarına yönelik olarak BM İklim Değişikliği Sekretaryası öncülüğünde yürütülen Race-To-Zero ve Race-To-Resilience kampanyaları, afetlere karşı dirençli kentleri öngoren Making Cities Resilient 2030 kampanyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Maksatları Mahallî İstekli İzleme süreçleri yer almaktadır.”

BELEDİYELER İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİLDİ

Bildiride, Türkiye’nin kültürel, tarihi, toplumsal ve jeopolitik ilişkilerinin epeyce çeşitli iştirak potansiyelleri taşıması bakımından değerli olduğu vurgulandı. Bildirinin dördüncü unsurunda, Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Orta Doğu ve Batı Asya’daki başka kent ve bölgelerin global sürdürülebilirlik eforlarına etkin iştirakini artırmak için Türkiye’deki belediyelere ICLEI ile işbirliği yapma daveti yapıldı.

TÜRKİYE’DEKİ BİYOÇEŞİTLİLİK 16. TARAFLAR KONFERANSI’NA ÖZEL OLARAK HAZIRLIK

Bildirgenin son unsurunda ise, 2022 ve daha sonrasında düzenlenecek olan milletlerarası görüşmelere faal iştirak yer alıyor. “ICLEI sahip olduğu geniş ağ yardımıyla, belediyelerin global maksatlara yönelik memleketler arası görüşmelere daha faal katılarak bilgilenmelerine ve tecrübelerini aktif bir biçimde paylaşmalarına aracı olabilir” tabirlerine yer verilen bildirgede, “BM Genel Sekreteri tarafınca yürütülen Ortak Gündemimiz süreci ve Kentlerin Geleceği nazaranv Gücü çalışmaları, Fildişi Kıyısı, Çin ve Mısır’da düzenlenecek İklim-Biyoçeşitlilik-Çölleşme Taraflar Konferansları, Polonya’daki 11. Dünya Kent Forumu bunların başında yer almaktadır” denildi. 2024 yılında Türkiye’de düzenlenecek Biyoçeşitlilik 16. Taraflar Konferansı’na özel olarak hazırlanacağını söyleyen ICLEI, Türkiye’deki belediyeleri 11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Malmö’de yapılacak ICLEI Dünya Kongresi’ne, etkin olarak katılmaya davet etti.
 
Üst