Kitaplardan gelen şifa; Bibliyoterapi

Bilgin

Global Mod
Global Mod
Ruh sıhhatini desteklemek için kitaplardan yardım alan terapötik bir yaklaşım olan bibliyoterapi yaklaşımının savunucuları, ruh hali ile ilgili çeşitli şartların yavaşça ila orta dereceli semptomlarının okuma etkinlikleriyle başarılı bir biçimde tedavi edilebileceğini öne sürüyorlar.
Çocuklar, ergenler ve yetişkinler için uygun görülen bu yol hem kişisel tıpkı vakitte küme terapisinde kullanılabilir.

Akıl sıhhati uzmanları , terapide olanları ve terapiyi bekleyenlere rehberlik etmesi yahut kendi kendilerine yardım edebilmeleri, duygusal açıdan gelişim, zihinsel sıhhat problemleri hakkında bilgi edinme ve yaratıcı literatürün tedaviye yönelik yararları için okumaya teşvik edebilir.BİBLİYOTERAPİNİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ


Öykü anlatma, yaratıcı yazma ve okuma uzun vakittir tedavi edici potansiyelleri ile tanınmaktadır. Edebiyatın bir şifa sistemi olarak kullanılması, Yunan kütüphanelerinin düzgünleştirici güçleri olan kutsal yerler olarak görüldüğü antik Yunanistan’a kadar uzanır.

On dokuzuncu yüzyılın başlarında, Benjamin Rush ve Minson Galt II üzere hekimler, bibliyoterapiyi rehabilitasyonda ve ruh sıhhati meselelerinin tedavisinde bir müdahale tekniği olarak kullanmaya başladılar. I. ve II. Dünya Savaşları sırasında, geri dönen askerlerin hem fizikî birebir vakitte duygusal dertlerle başa çıkmalarına yardımcı olmak için bibliyoterapi kullanıldı.

Samuel Carothers The Atlantic Monthly’de yayınlanan 1916 tarihindeki bir makalesinde , bibliyoterapiyi, tıbbi bakım alan şahıslara durumları hakkında bilgi vermek için kitap kullanma süreci formunda tanımlarken, Dorland’s Illustrated ”Medical Dictionary” olarak tanımlamıştır.

1941’de bu prosedür bir ruh sıhhati tedavisi biçimi olarak resmen tanındı. Bibliyoterapinin kullanması 1950’lerde Carolyn Shrodes’ın insanların kıssalarda tanımladıkları karakterlerden büyük ölçüde etkilendikleri öncülüne dayanan teorik bir model geliştirmesiyle daha da genişledi.

Amerikan Kütüphane Derneği 1966’da resmi bir tarif yayınladı ve 1969’da Şiir Terapisi Derneği kuruldu ve bir bibliyoterapi biçimi olan şiir terapisini bir tedavi prosedürü olarak kurdu.

1983 yılında Milletlerarası Biblio/Şiir Terapisi Federasyonu kuruldu. Günümüzde bibliyoterapi eğitimciler, yardımcı profesyoneller, kütüphaneciler ve hatta ebeveynler tarafınca kullanılmaktadır. Çok taraflılığı ve uyarlanabilirliği, onu her türlü şahsi gelişim için harika bir tamamlayıcı haline getirmiştir.

BİBLİYOTERAPİ NASIL KULLANILIR?

Öncelikle eğitim ortamlarında kullanılan gelişimsel bibliyoterapi, ergenlik, bedensel fonksiyonlar yahut gelişimsel evrelerdeki tipik çocukluk ve ergenlik problemlerine yöneliktir. Eğitimciler yahut tıp uzmanları ekseriyetle ebeveynleri çocuklarıyla bu yaklaşımı kullanmaya teşvik edebilir.

Bibliyoterapi birfazlaca biçimde ve birfazlaca farklı tedavi edici çerçeve ile birlikte kullanılabilir. Okumanın insanların yaşadıkları problemleri anlamalarına, öteki tedavilerin tesirlerini artırmalarına, zihinsel sıhhat telaşları ve bakımıyla ilgili tecrübeleri normalleştirmelerine ve olumlu değişim için umut sunmalarına yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Bibliyoterapi seans haricinde terapötik çalışma için potansiyel bir format sağlayarak tedavi sürecini hızlandırabilir ve ağırlaştırabilir.BİBLİYOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN SIKINTILAR


Bu sistem çoklukla daha klasik bir terapi formu yerine önerilmemekle bir arada, terapideki bireyler ve terapi almayı bekleyenler tarafınca çoğunlukla kullanılmaktadır. Yani profesyonel tedaviyi destekleyici olarak kullanması daha uygundur.

Bibliyoterapi acil yardıma muhtaçlığı olmayanlar için tedavinin birinci adımı olarak kabul edilebilir. Okuma, öz farkındalığı artırarak, öz saygıyı geliştirerek ve gelişimsel krizlerle yüzleşme hünerine yardımcı olarak her yaştan bireye yarar sağlayabilir.

Araştırmalar, okumanın depresyon, yavaşça alkol berbata kullanması, anksiyete, yeme bozuklukları ve irtibat sorunlarının tedavisinde yararlı bir terapi biçimi olduğunu göstermektedir .

Aile ile ilgili zorluklar, travma daha sonrası gerilim yahut ıstırap üzere problemler için terapi goren şahıslar, kullanılan yaklaşıma kitapların ve okuma etkinliklerinin dahil edilmesinden de yararlanabilir.

BİBLİYOTERAPİ TESİRLİ Mİ?

Birden fazla uzman, okumanın empatiyi artırdığı , zihni sertleştirdiği ve davranışı etkilediği gösterildiğinden, okumanın zihinsel sıhhati geliştirebilecek üretken bir aktiflik olduğu konusunda hemfikirdir. Yapılan çalışmalarla kurgunun bir okuyucunun başkalarındaki hisleri ayırt etme ve yorumlama konusundaki genel yeteneğini geliştirdiği belirlenmiştir.

Anekdot niteliğindeki araştırmalar, bibliyoterapinin ruh sıhhati problemlerinin tedavisinde kıymetli yararlar sağlayabileceğini ve ruh sıhhati uzmanları içindeki popülaritesinin daha da olumlu sonuçlar doğurduğunu öne sürüyor. bir fazlaca terapist, tedaviye kitapların dahil edilmesinin terapiye iştiraki artırdığına ve düzgünleşme mühletini azaltabileceğine, içgörü ve davranış değişikliği için daha fazla fırsat sağladığına ve hem de insanların terapi çalışmalarında daha fazla sorumluluk almasına imkan tanıdığına inanmaktadır.

Usulün aktifliği üzerine yapılan araştırmalar, prosedürün depresyon, anksiyete ve husus bağımlılığı yaşayanlar için tedavi sürecinin yararlı bir modülü olduğunu göstermiştir.
 
Üst