Pandemide sıkıntıları derinleşen Romanlar toplumsal yardımlara bile ulaşamadı

ahmetbeyler

New member
Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Roman Diyalog Ağı (RODA) iş birliğinde, Fikret Adaman öncülüğünde Baran Alp Uncu, Gökçe Yeniev, İsa Ali Demir tarafınca yürütülen ‘COVID-19’un Türkiye’deki Roman Toplulukları Üzerindeki Sosyoekonomik Tesir Araştırması’nın sonuçları, bugün Postane İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla, kamuoyuyla paylaşıldı.

Ağustos-Aralık 2021 tarihleri içinde, Artvin, İzmir, Edirne, Gaziantep ve Şanlıurfa vilayetlerinde gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler, odak küme çalışmaları ve vilayetlerin ilgili mülki yöneticileri ve belediye sorumlularıyla yapılan mülakatlar ile Romanların koronavirüs (Kovid-19) pandemisi niçiniyle karşı karşıya kaldıkları ek dertler, pandemi esnasında sunulan yardım ve takviyelere erişimde imkan ve kapasiteleri belirlendi. Çalışma esnasında, 130’u yetişkin ve 48’i çocuk olmak üzere toplamda 178 Roman ile görüşüldü.


ROMANLAR YARDIMLARA ULAŞAMADI

Çalışma, genel olarak Romanların pandemi boyunca istihdam, toplumsal yardımlara ulaşma, eğitim, barınma, sıhhat ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri mevzularında ek meseleler yaşadığını, bu problemler ile ilgili olarak öteden beri yaşanan imkânsızlık ve adaletsizliklerin pandeminin tesiriyle daha da derinleştiğini ve yaygınlaştığını gösterdi.

Sonuçlar, alınan tedbirlerin kıymetli bir kısmından birden fazla kayıt dışı işlerde çalışan Romanların gereğince yararlanamadıklarını ortaya koydu. Fakir kısma yapılan yardımlara ulaşımda da sıkıntıların deneyimlendiği tabir edildi.


NE CİNS ADIMLAR ATILABİLİR?

Mümkün yeni bir kriz karşısında Romanların kırılganlıklarının daha da artmaması için ne tıp adımların atılabileceğine yoğunlaşılan çalışmada tahlil olarak şu siyasetlerin hayata geçirilmesi gerektiği açıklandı:

Kayıt dışı iktisadın kayıtlı hale dönüştürülmesi; eğitim ve sıhhatte hak-temelli yaklaşımın gerçek manada uygulanması; vatandaşlık geliri uygulamasının başlatılması; hanelerde masraf düşürücü tedbirlerin alınması: mahallelerde öğrenci etüt merkezlerinin kurulması; yetişkin eğitimi programlarının yaygınlaştırılması; mahalle topluluk merkezlerinin kurulması; eğitim teşvik sistemlerinin oluşturulması; kreş/okul öncesi eğitime kıymet verilmesi; krizlere yönelik direncin arttırılması; STK’lar ve lokal idarelerle iş birliklerinin tesis edilmesi; yerelde katılımcılık sistemlerinin güçlendirilmesi.


ÇALIŞMA GRUBU

Fikret Adaman (Ekonomi Kısmı, Boğaziçi Üniversitesi)
İsa Ali Demir (Politika Lisansüstü öğrencisi, Koç Üniversitesi)
Baran Alp Uncu (Bağımsız araştırmacı)
Gökçe Yeniev (Sosyal Siyasetler lisansüstü öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
 
Üst