Radarın yerini söyleyen polis için verilen ceza Yargıtay’dan döndü

ahmetbeyler

New member
Yargıtay, radar uygulamasının yapılacağı yer, tarih ve saatleri hakkında yetkisiz bireylere bilgi veren polis memuruna verilen cezayı iptal etti. Kararda, paylaşılan dokümanın sır olmadığı vurgulandı.

Dairenin sonucuna bakılırsa, Kayseri’de 2015’te bir polis memuru, çalıştığı ilçe emniyet müdürlüğünün radar uygulaması yapacağı yerler ile tarih ve saatlerini gösteren belgeyi yetkisiz şahıslara verdi.

Bunun akabinde polis memuru hakkında “nazaranve ait sırrın açıklanması” cürmünden kamu davası açıldı. Yargılamayı yapan Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık polis memuruna 1 yıl 6 ay mahpus cezası verdi, bunu da para cezasına çevirdi.


“BİLGİLENDİRME GEREKLİ”

Temyiz istemi üzerine dava belgesi Yargıtaya geldi. sonucu inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, lokal mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin sonucunda, hata tarihinde yürürlükte olan Trafik Kontrollerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Tedbirlere Ait Yönerge’nin 34/1-ç ve 47. hususları kararları göz önüne alındığında, radarla sürat kontrolünün kara yolunun hangi kesitinde ve hangi müddetlerde yapılacağı konularında yol kullanıcılarının bilgilendirilmesinin gerekli olduğuna işaret edildi.


YARGITAY: SIR DEĞİL

Sanığa verilen cezanın disiplin hatası kapsamında kıymetlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:


Suça bahis evrakın içeriğini oluşturan ayrıntıların sır mahiyetinde olmadığı ve hatanın yasal ögelerinin oluşmadığı, sanığın hareketinin disiplin kabahati kapsamında kıymetlendirilebileceği gözetilmeden atılı hatadan beraati yerine yanılgılı kıymetlendirme ile yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna karşıttır.
 
Üst