Resmi Gazete’de yayımlandı! SGK datalarına düzenleme

ahmetbeyler

New member
‘Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nezdindeki Dataların Korunmasına ve İşlenmesine Ait Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle SGK’nin ilgili birtakım kanun ve kararnamelerde belirtilen nazaranv ve yetkileri kapsamında, büsbütün yahut kısmen otomatik olan ya da rastgele bir data kayıt sisteminin modülü olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde ettiği bilgilerin işlenmesinde uyulacak yordam ve asıllar belirlendi.

UYULMASI ZARURÎ OLAN PRENSİPLER

Yönetmeliğe nazaran SGK, kendisine verilen nazaranvleri yerine getirmek hedefiyle şahsi dataların, şahsi sıhhat datalarının ve ticari sır niteliğindeki bilgilerin işlenmesinde, “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “doğru ve gerektiğinde şimdiki olma”, “belirli, açık ve legal emeller için işlenme”, “işlendikleri maksatla temaslı, hudutlu ve ölçülü olma”, “ilgili mevzuatta öngörülen yahut işlendikleri gaye için gerekli olan mühlet kadar koruma edilme” prensiplerine uymak zorunda olacak.


SGK ile kontratlı sıhhat hizmeti sunucuları, kurum ismine işledikleri şahsi sıhhat datalarını kurum data kayıt sistemine aktarmakla yükümlü olacak, bunları kelam konusu sistem haricinde hiç bir yere kopyalayamayacak yahut aktaramayacak.

BELİRLENEN TEDBİRLERE UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNACAK

Kurum ismine şahsi dataları, şahsi sıhhat datalarını ve ticari sır niteliğindeki bilgileri işleyen yahut nazaranvi gereği bu datalara erişen herkes, sır saklama yükümlülüğü altında olacak ve data saklılığının sağlanması hedefiyle kurum ve şahsi Bilgileri Müdafaa Heyeti (KVKK) tarafınca belirlenen tedbirlere uymakla yükümlü olacak.


şahsi dataları, şahsi sıhhat bilgileri ile ticari sır niteliğindeki dataları işleyen şahıslar, bu bilgilere erişen şahıslar ve bilgi sorumluları, öğrendikleri bu dataları diğerine açıklayamayacak ve sürece maksadı haricinde kullanamayacak. Bu yükümlülük, kelam konusu bireylerin misyondan ayrılmalarından daha sonra da devam edecek.

Bu yönetmelik kapsamında işlenen dataların yasal olmayan yollarla diğerleri tarafınca elde edildiğinin tespiti halinde bilgi sorumlusu, bu durumu en geç 72 saat ortasında KVKK’ye, bu ihlalden etkilenen şahıslara de makul olan en kısa müddette bildirecek.
 
Üst