Sıhhat Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Uzaktan tedavi ve muayene periyodu başlıyor

ahmetbeyler

New member
Sıhhat Bakanlığı, “Uzaktan Hizmetlerin Sunumu Hakkında Yönetmelik” yayımladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğin hedefi, sıhhat hizmetinin yerden ve coğrafyadan bağımsız olarak teknolojiye dayanılarak sunulmasına ait tarz ve asılların düzenlenmesi olarak vurgulandı.

Yönetmelikte, sıhhat tesislerine müsaade verilmesi, uzaktan sıhhat bilgi sisteminin geliştirilmesi, tescil edilmesi ve sıhhat tesislerinin bu kapsamda denetlenmesine ait düzenlemelerin yapılmasını hedeflendiği de belirlendi.


“SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN ŞAHSA UZAKTAN SIHHAT HİZMETİ”

Yönetmelikte, “Uzaktan sıhhat hizmeti” şu biçimde tanımlandı:

“Bu yönetmelik kararlarına bakılırsa faaliyet müsaadesi almış olan sıhhat tesislerinde, sıhhat meslek mensubunun, sıhhat hizmeti talep eden bireye uzaktan sıhhat bilgi sistemi üzerinden sunduğu sıhhat hizmetini söz eder.”

Yönetmeliğin kapsamı ise şu biçimde:

“Bu Yönetmelik; uzaktan sıhhat hizmeti sunan tüm sıhhat tesislerini, uzaktan sıhhat hizmeti sunumunda yer alan tüm sıhhat meslek mensuplarını, uzaktan sıhhat bilgi sistemi geliştiricilerini ve uzaktan sıhhat hizmeti almak isteyen gerçek bireyleri kapsar.”


e-Reçete ve e-Rapor yazılabilecek
Yönetmelikte şu hizmetlerin uzaktan sunulabileceği kaydedildi:

UZAKTAN MUAYENE EDİLEBİLİR: Uzaktan sıhhat hizmeti talep eden kişi, uzaktan sıhhat hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî müşahede, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları denetim edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon yahut ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, bireye bir sıhhat kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.


TEDAVİ VE İLAÇ İDARESİ SAĞLANABİLİR: Hastalıkların uzaktan idaresi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı üzere klinik parametreleri kıymetlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç idaresi sağlanabilir.

PSİKOSOSYAL DAYANAK VERİLEBİLİR: Sıhhatin korunmasına ve takibine, sağlıklı hayatın desteklenmesine, psikososyal dayanak hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.

RİSKLİ VE YAŞLI BİREYLERİN TAKİBİ: Sıhhat riski artan yahut ileri yaşlı şahısların hayli taraflı değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.


CERRAHİ OPERASYON: Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli müsaadelerin alınması şartıyla şahıslara, Bakanlıkça belirlenen girişimsel yahut cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

SALGINDAN MUHAFAZA SÜREÇLERİ: Endemik yahut epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda şahısların sıhhatinin korunmasına yönelik gerekli tıbbî süreçler yürütülebilir.

SIHHAT BİLGİLERİ ÖLÇÜLEBİLİR: Giyilebilir teknolojiler ve öteki tıbbî aygıtlar ile sıhhat hizmeti talep eden kişinin sıhhat dataları ölçülebilir ve takip edilebilir.

E-REÇETE, E-RAPOR: Doktor tarafınca bedellendirilen şahsa, tabibince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.

BAKANLIK FAALİYET DOKÜMANI GEREKLİ

Sıhhat tesisi, uzaktan sıhhat hizmetine ait birebir branşta faaliyet müsaade evrakı sahibi olması şartıyla bir öbür sıhhat tesisindeki sıhhat hizmeti talep eden bireye uzaktan sıhhat hizmeti sunabilir.

Uzaktan sıhhat hizmeti sunmak isteyen sıhhat tesisine gerekli kuralları sağlaması hâlinde Bakanlıkça uzaktan sıhhat hizmeti faaliyet müsaade evrakı verilecek. Faaliyet müsaadesi, sıhhat tesisinin mevcut faaliyet müsaade dokümanına işlenecek.

Bakanlığa bağlı sıhhat tesisleri için Bakanlık resen uzaktan sıhhat hizmeti faaliyet müsaadesi verebilir.

KİMLİK DOĞRULAMA

Sıhhat tesisi, uzaktan sıhhat hizmeti sunumu kapsamında hizmet alan kişinin kimliğini doğrulamaya yönelik gerekli önlemleri alacak. Sıhhat tesisi tarafınca ilaveten ikincil bir kimlik doğrulaması altyapısı yahut aracı da kullanılabilcek.

Hasta yahut sıhhat meslek mensubu ile yapılan görüşmeyi bakılırsabilecek ve/veya duyabilecek üçüncü bir kişinin olması hâlinde sıhhat meslek mensubu ve/veya sıhhat hizmeti alan kişi, husus hakkında karşı tarafı bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Memleketler arası sıhhat turizmi yetki evrakı almış olan sıhhat tesislerince, ilgili mevzuatı çerçevesinde memleketler arası sıhhat turizmi ve turistin sıhhati kapsamında uzaktan sıhhat hizmeti verilebilecek.

YASAKLAR

-Bakanlıktan müsaade almadan uzaktan sıhhat hizmeti sunulamayacak.

-Yetkili olmadığı bir alanda uzaktan sıhhat hizmeti sunulamayacak.

-Sağlık tesisi, ismine çalışma evrakı doktor aracılığıyla uzaktan sıhhat hizmeti sunamayacak.

-Türkiye İlaç ve Tıbbî Aygıt Kurumu tarafınca kaydedilmiş tıbbî aygıtlardan öteki bir tıbbî aygıt kullanmasına müsaade verilemeyecek.

-Uzaktan sıhhat bilgi sistemi, hedefinin haricinde kullanılamayacak.

-Sağlık tesisi ve/veya sıhhat meslek mensubu, randevu alacak kişiyi uzaktan sıhhat hizmeti almaya zorlayacak biçimde davranamayacak.

-Sağlık hizmetinin uzaktan sunuluyor olması, sıhhat hizmetinin niteliğinden ödün verme niçini olarak kabul edilemeyecek.

-Uzaktan sıhhat hizmeti sunumu esnasında elde edilen şahsi bilgiler, ilgili mevzuat dışında işlenemeyecek.

6 AY AHENK MÜHLETİ

Yönetmelik bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi prestijiyle uzaktan sıhhat hizmeti sunmakta olan sıhhat tesisleri, en geç altı ay içerisinde uzaktan sıhhat hizmeti faaliyet müsaade dokümanı almak zorunda olacak.
 
Üst