TOKİ’nin Karaburun’daki projesine reaksiyon: Üst gelir kümesine yönelik rant projesi!

ahmetbeyler

New member
Karaburun Belediye Lideri İlkay Girgin Erdoğan, Toplu Konut Yönetimi (TOKİ) tarafınca Karaburun Merkez Mahallesi’nde yapılmak istenen toplu konut projesinin, ilçenin doğal dokusuyla uyuşmayacağını vurguladı. Toplu konut projesinin yapılmak istendiği mevkide bulunan ve mülkiyeti Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’na ilişkin olan beş adet parselin imar durumu hakkında bilgi veren Erdoğan, “Bu parsellerden kimileri orman alanında yer alırken; kimileri kısmen orman kısmen tarım kısmen de kentsel gelişim alanında bulunmaktadır. Ayrıyeten bütün plan olurlarımız Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Müdafaa Genel Müdürlüğü ile yürütülmektedir.” dedi.

Bölgenin 15 Mart 2019’dan Özel Etraf Müdafaa Bölgesi (ÖÇKB) kapsamına alındığını anımsatan CHP’li Lider, “Karaburun’un bir beton denizi bulunmasına asla müsaade etmeyeceğimizi, kamuoyumuz ve hemşehrilerimizle tekraren paylaştık. Yöremize mahsus mimarinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması emeliyle Etraf ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte mevcut plan ve plan notu revize çalışmalarımız devam etmektedir. Bu hususta Bakanlığın merkezi ve mahallî üniteleri ile son derece sağlıklı ve verimli bir çalışma sürdürmekteyiz. TOKİ’nin bağlı bulunduğu Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca yapılan çalışmada, ilçemizde bina kat sayıları en çok 2 katlı ve bodrum kat sınırlaması olacak biçimde belirlenmiş, mimari gereçlerin etrafla olan ahengi gözetilmiştir. TOKİ tarafınca yapılmak istenen toplu konut projesinin, ilçemizdeki bir gereksinimin karşılığı olmaması bir yana, bir kamu kurumunun, bağlı bulunduğu bakanlıkla çelişkiye düşmesi hepimizi düşündürmüştür.” dedi.


“KARABURUN’DA NÜFUSTAN DAHA FAZLA KONUT VAR”

Resmi tapu bilgilerine göre Karaburun’un 13 mahallesinde 14 bin 496’sı mesken, 484’ü işyeri, 123’ü de kamu binası olmak üzere toplam 15 bin 103 yapı bulunduğu bilgisini veren İlkay Girgin Erdoğan, buna karşılık ilçenin 2021 yılı resmi nüfusunun 11 bin 927 olduğunu anımsattı.

Türkiye’de resmi nüfusundan daha fazla konuta sahip nadir ilçelerden biri olduklarına işaret eden Erdoğan, bu duruma karşın ‘konut sorunu var’ savının gündeme getirilmesini mantık ve düzgün niyet kuralları ile bağdaştıramadıklarını kelamlarına ekledi.

Karaburun Belediye Lideri İlkay Girgin Erdoğan, kelamlarını şu biçimde sürdürdü:

“SOSYAL KONUT DEĞİL RANT PROJESİ”

“Bir konutta üç kişinin yaşayacağı var iseyılsa bile Karaburun en az 45 bin bireye ikamet sunabilecek konut stoğuna sahiptir. Kaldı ki, ‘sosyal konut’ ismi altında yapılmak istenen bu konutlar dar gelirli vatandaşlarımıza hitap etmeyecek, üst gelir kümesine yönelen bir rant projesi olacaktır. İki katlı bir yapının, hangi toplumsal konut projesinde yer aldığını doğrusu anlamakta zorlanmaktayız. TOKİ yöneticilerini, bağlı bulundukları Bakanlığın Karaburun’da gerçekleştirdiği ve bizim de takviye verdiğimiz imar süreçlerine alışılmamış davranmamalarını ve kendi Bakanlıkları ile çelişkiye düşer noktadan uzaklaşmalarını temenni ediyoruz. Bu noktada gerek Belediyemizin gerekse Büyükşehir Belediyesi’nin imar ytesirinin baypas edilerek bu çeşit bir konut projesine başlanılması durumunda türel haklarımızın gizli kalacağını ve ilçemizde bu tarafta irade ortaya koyan sivil ve lokal dinamiklerle güç birliği ortasında karşı çıkacağımızı tabir etmek istiyorum. Karaburun Belediyesi olarak Meclisimizin önüne bu proje özelinde gelebilecek muhtemel bir imar planı değişikliğini muhakkak reddedeceğiz.”
 
Üst