Uzmanı uyardı: Mükemmelliyetçilik biroldukca ruhsal sorunu peşinden getiriyor

Bilgin

Global Mod
Global Mod
Mükemmeliyetçilik yaygın anksiyete bozukluğu, cinsel fonksiyonel bozuklukları, depresyon obsesif kanılar ve hareketler üzere biroldukça ruhsal problemlerin temel tetikleyicisi olabiliyor…

Birdenbire ortaya çıkan panik ataklar, anksiyete krizleri, obsesif niyetler bireyin tüm ömrünü ele geçirebiliyor…

Uzman Klinik Psikolog Nida Bal, bu biçimde durumlarda uzman dayanağı alınmasını önerdi.

Bal, Uzman Klinik Psikolog Nida Bal, bireyin toplumsal ilgilerini, iş yaşantısını, akademik hayatını çok etkileyen mükemmeliyetçiliğe yönelik bilgi vererek tekliflerde bulundu.

MÜKEMMELİYETÇİ NİYET MODELLERİ

Mükemmeliyetçi yapının biroldukça psikopatolojik bozukluğa taban oluşturduğuna değinen Bal, şahısta oluşan yetersizlik duygusu ile gelen tatminsizlik hissinin, hayat fonksiyonelliğini önemli biçimde bozduğunu, ötelenen nazaranvlerin yetersizlik ve mutsuzluk hissi oluşturduğunu söyleyerek mükemmeliyetçi fikir modellerini şu biçimde sıraladı:

“Ya daima ya hiç fikir modeli, tam olmayacaksa hiç olmasın güdüsü ile sorumlulukları daima öteleme isteği, üst üstte denetim etme isteği, kişinin kendi dış görünüşü ile fazla ilgilenmesi, kusurlu hissetmesi, teşebbüste bulunma konusunda zorlanma, eksik olacağı güdüsü ile geri çekilme, o an yapıldığında eksik kalacak şeyleri öteleme, yetersizlik ve mutsuzluk hissi.“MÜKEMMELİYETÇİLİĞİ TETİKLEYEN ETKENLER KİŞİNİN ŞEMALARINDA SAKLIDIR”

Mükemmeliyetçi yapıyı tetikleyen ya da oluşturan etkenler ise kişinin şemalarında gizlidir. Olaylar karşısında zihnimize gelen birinci otomatik fikir şemalarımızdan oluşur.

Çocukluk devrimizde bizi yetiştiren şahıslar, akran münasebetlerimiz, öğretmenlerimiz özetlemek gerekirsesı o periyodumuzun çevresel faktörleri yazılım kodlaması üzere niyet yapılarımızın temellerini atıyor. İleriki hayatımızda fark etmeden bu fikir kalıplarımız ile olaylara karşı hislerimizi besliyoruz ve bu hislerimiz davranışlarımıza dönüşüyor. Kişinin şemalarını keşfettiği vakit fikirlerinin farkındalığı ile davranışlarını da yönetebilir.”“OLUMSUZ FİKİRLER KISIR DÖNGÜYE SEBEP OLUYOR”

Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi ekolüne göre, niyetlerimiz, his ve davranışlarımızla temaslı olduğuna değinen Bal, “Olumsuz kanılar ve hisler bizlerin kısır döngüye girmesine sebep olur. Mükemmeliyetçi fikir kalıbı hayat fonksiyonelliğini olumsuz tarafta bozuyor. özetlemek gerekirsesı gündelik hayatımızda yaşadığımız olayın kendisi değil, olayı algılama ve yorumlama biçimimiz hislerimizi ve reaksiyonlarımızı belirler. Mükemmeliyetçi yapı kişinin hayat fonksiyonelliğini bozuyor ise kesinlikle bu hususta dayanak alması gerekir. Onay arayıcılık, kusurluluk, yüksek standartlar, başarısızlık üzere hangisinin bireyde mükemmeliyetçi yapıyı tetiklediğinin tespiti sağlanır. Kişi, terapiden aldığı farkındalık, terapistinin yönergeleri ve davranışsal teknikleri ile mükemmeliyetçiliğin zararlarından kendini soyutlayabilir.” sözlerini kullandı.
 
Üst