Yargıtay’dan emsal karar… İstifa etmeden öbür bir iş bulanlar dikkat

ahmetbeyler

New member
Milyonlarca özel kesim çalışanını kapsayan emsal karara göre, işinden istifa etmeden farklı bir iş bulmak kabahat değil.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel bir şirkette çalışan İ.K., net 2 bin 500 TL maaş alırken banka hesabına bin 750 lira yatırıldığını, kalan kısmının elden verilmesine itiraz etti. Sigorta priminin aldığı maaşın altından yatmasının haksızlık olduğunu öne süren İ.K., noter kanalıyla istifa etti. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan İ.K., sigorta primlerinin ise bankaya yatırılan kısım üzerinden eksik ödendiğini, fazla çalışma ve resmi tatil günlerinde çalışmalarının olduğunu, karşılığının kendisine ödenmediğini ve İş Kanunu unsur 24/2/e kararı uyarınca iş akdi haklı sebeple feshettiğini, davalı tarafça ihtarnamede belirtilen mühlet içerisinde rastgele bir ödeme yapılmaması üzerine personellik alacaklarının tahsili gayesiyle dava açıldığını lisana getirdi.


YÜZDE 15 HAKKANİYET İNDİRİMİ

İnegöl İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne, kıdem tazminatı talebinin reddine, yüzde 15 hakkaniyet indirimi ile fazla çalışma fiyatına, yüzde 15 hakkaniyet indirimi ile ulusal bayram ve genel tatil fiyatına hükmetti.

Mahkeme; davacının davalı iş yerinde çalışmakta iken kamu kurumuna atanmak üzere hazırlık süreçleri yaptığı, atanmasına ait sürecin mutlaklaşması üzerine iş mukavelesini haklı sebeple feshettiğini beyan etmiş ise de gerçek iradesinin diğer kurumda çalışma olgusu olduğu sabit olmakla davacının kıdem tazminatına hak kazanamayacağına dikkat çekti.


TEMELDEN REDDİNE

Mahkeme sonucunı hem davacı birebir vakitte davalı avukatı istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, tarafların istinaf müracaatlarının temelden reddine kesin olmak üzere karar verdi.

Kararda, ‘Davacının gerçekteki iş akdinin fesih öne sürülen sebebinin memuriyete geçmek olduğu anlaşılmakla kıdem tazminatı talebinin reddi yol ve yasaya uygun bulunmuştur’ öne sürülen nedeninde bulunulduğunu, bir daha fazla çalışma alacakları konusunda istinaf incelemesinde bordroların imzalı olması sebebiyle bordrolar ayrıntılı olarak incelenmeden karar tesis edildiğine kanaat getirdi.


MAKUS NİYETLİ DEĞİL

Tıpkı işyerinde çalışan öbür bir çalışanın istinafını pahalandıran Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, emekçilerin makus niyetli olmadığına hükmetti. sonucu davacı personel temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, istifa eden personelin öbür bir iş ayarlamasının makûs niyetli olmadığına dikkat çekildi.

Kararda şu biçimde denildi:

– Fesih için haklı sebepleri bulunduğunu argüman eden bir çalışanın, olası fesih tarihinden daha sonraki işsizlik sürecini ve geçim şartlarını nazara alarak, fesihtilk evvel diğer bir işe başvurmuş olması ve bu müracaatının kabul edilmesinden daha sonra, iş mukavelesini feshetmesi, patrondan kaynaklanan haklı fesih olgusunu ortadan kaldırmayacağı üzere bu feshin makûs niyetli olduğu kararınu da doğurmaz.


– Çünkü burada fesih iradesinin doğduğu anda değil de daha sonradan açıklanması, makul kabul edilebilir insanî telaşlardan kaynaklı olup, patronu ziyana uğratma kastı da bulunmadığından, hakkın berbata kullanılması olarak nitelendirilmesi yerinde olmayacaktır.

– Hülasa; haklı fesih kararınu doğuran sebepler patrondan sadır olup, davacı personellerce bu hak fiilen yeni işe başlanılmasından evvelden kullanıldığı üzere fesihtilk evvel iş başvurusu yapılıp kabul edilmesinden daha sonra kullanılmasının da makul kabul edilebilir insani tasalardan kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Bu hakkın dürüstlük kuralına alışılmamış kullanıldığının kabul edilmesi hakkaniyet ve adalet prensibi ile de bağdaşmayacağından, uyuşmazlığın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi’nin sonucu doğrultusunda giderilmesine karar verilmiştir.
 
Üst