Z jenerasyonu umudu yurt haricinde arıyor

ahmetbeyler

New member
KAS’ın Z jenerasyonu üzerinde yaptığı araştırmada, mülteci konusunda da dikkat çeken datalar ortaya çıktı. Gençlerin yaklaşık yüzde 80’i devletin Suriyelilere yönelik göçmen siyasetini olumlu bulmadığını ve uygulanan siyasetlerin değiştirilmesi gerektiğini tabir ediyor.

YÜZDE 76 ‘SİYASETÇİLERE İNANCIM YOK’ DİYOR

Araştırma, Türk gençliğinin yarısından fazlasını oluşturan yüzde 56,1’lik bölümünün siyasetçilere ‘hiç güvenmediğini’ ve bu oranın ‘güvenmem’ diyenlerle birlikte yüzde 76,7’ye çıktığını gösteriyor. Bu yüksek seviyede güvenmeme halinin siyasi partiler için de geçerli olduğu bir daha araştırma neticelerinda görülüyor. Bilgiler, yüzde 48 oranında gençlerin Cumhurbaşkanına ‘hiç güvenmediğini’ ve bu oranın ‘güvenmem’ diyenlerle birlikte yüzde 58,8 olduğunu gösteriyor. Polis teşkilatına itimat duyanların oranı yüzde 47,5, orduya itimat duyanların oranının yüzde 68,1 olarak görüldüğü araştırmada, adalet sistemine güvensizlik duyanların oranının yüzde 63,6, medyaya güvensizlik oranının ise yüzde 62,4 olduğu görüntüleniyor.


İŞSİZLİĞİN niçinİ ADAM KAYIRMACILIK

Türkiye Gençlik Araştırması 2021 çalışması neticelerina göre, iştirakçilerin yüzde 87,3’ü ‘Türkiye’de fazlaca fazla işsizlik var’ görüşünü lisana getiriyor. Gençler, işsizliğin birinci sebebi olarak ‘adam kayırmacılık ve torpili’ gösterirken, yüzde 64,1’i de ‘kamuya işe alımlarda ehliyet ve liyakate göre davranılmadığını düşündüğünü’ belirtiyor. Gençlere memnuniyet ve memnunluk durumları sorulduğunda yüzde 55,2’sinin “şimdiki hayatından ne tam olarak memnun ne de mutsuz olduğu” karşılığını verdiği görünüyor. İştirakçilerin yüzde 25,8’i ise, şimdiki hayatından hiç şad olmadığını, tersine mutsuz olduğunu söz ediyor.


Demokrasideki geriye gidiş ve ekonomik kriz niçiniyle gelecek telaşı taşıyan binlerce üniversite mezunu, yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. Kritik süreç giderek daha vahim bir hale gelirken Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği, Türk siyasetinin de gündeminde olan ‘Z kuşağı’nın geleceğe dönük beklentilerini içeren kapsamlı saha araştırmasının sonuçlarını deklare etti. ‘Türkiye Gençlik Araştırması 2021’ isimli çalışma, Mayıs-Eylül 2021 tarihleri içinde 28 vilayette ve 3 bin 243 şahısla yüz yüze gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bilgilerine nazaran, Türkiye’de 18-25 yaş kümesinde yaklaşık 7 milyon kişi bulunduğu; bunların büyük çoğunluğunun hayatlarında birinci sefer oy kullanacaklarının hatırlatıldığı çalışmada, gençlerin yüzde 82,9’u ‘Türkiye’de gelir dağılımının istikrarsız olduğunu, eşit olmadığını’ kayda geçiriyor. Araştırmanın en kıymetli bulgularından biri ‘İmkânınız olsa Türkiye’de mi yaşamak istersiniz yoksa diğer bir ülkede mi?’ sorusuna verilen cevapla ortaya çıkıyor. Gençlerin yaklaşık yüzde 72’9’u fırsat verilse yahut imkânı olsa Türkiye haricindeki bir ülkede yaşamak istediğini belirtiyor. Bu kümenin birinci tercihi yüzde 30,6’lık bir oranla başta Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri. Öbür ülkelerde yaşamak isteğinin motivasyonlarına bakıldığında ise birinci sırada yüzde 32,4’lük bir oranla ‘Oradaki hayat şartlarının Türkiye’deki hayat şartlarından daha güzel olması’ öne sürülen nedeni yer alıyor. Araştırmada gençlere “Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?” sorusu da yöneltiliyor. Yüzde 35,2’lik bir kesim “Türkiye’nin geleceğini hayli uygun görmüyorum, geleceğinden umutsuzum” karşılığını veriyor. Yüzde 19,4’lük bir küme ise Türkiye’nin durumunun daima tıpkı olduğunu ve bir değişiklik olacağını düşünmediğini söz ediyor. İştirakçilerin dörtte üçü yakın gelecekte Türkiye’yi bekleyen birinci öncelikli sorun olarak birinci sırada ekonomik çöküntü, enflasyon yüksekliği ve hayat pahalılığını gündeme getiriyor.
 
Üst